Khi còn là sinh viên, tôi khao khát cuộc sống chơi gôn vì tôi nghĩ nó ngầu! Sau khi ra ngoài xã hội, tôi bắt đầu chơi gôn, và tôi cũng bắt đầu xem và thu thập thông tin về gôn, một ngày nọ, một giọng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, nói với tôi, “Tại sao tôi không mở một trang web để quảng bá gôn? “Vì vậy, tôi đã lập ra trang web này và viết những bài viết này, tôi muốn nói với mọi người về sự thú vị và tuyệt vời của gôn!